Skip to main content

20 November 1922 - 16 November 1923

State opening: 23 November 1922

Wikidata ID: Q21084449

London Gazette: issue 32880